Secties

Een sectie of vakgroep is een verzameling docenten met een gezamenlijk belang: het zo goed mogelijk onderwijs aanbieden in hun vak! Vakkennis, pedagogische – en didactische kwaliteiten verschillen als het om individuen gaat. Dat kan spannende situaties opleveren. Zowel in positieve – als minder positieve zin. Bij een training of groepscoaching zoek ik altijd naar de verbindende elementen. Waar kunnen collega’s elkaar aanvullen en versterken? Natuurlijk komen naast sterkere ook minder sterke punten aan de orde. Deze (h)erkennen en benoemen is ook een samenbindende en versterkende factor.

Ook hier weer 3 x R + R. Waar staat de sectie? Welke mogelijkheden zijn er om van en met elkaar te leren en te ontwikkelen? Wat neemt wie voor zijn verantwoording, wat spreken we af? Hoe verhouden de verschillende leden van de sectie zich tot elkaar en de gestelde doelen?

Interesse? Neem contact op via het contactformulier.